Het project in Brazilie werd opgezet door tandarts Jan Plugge in samenwerking met onze stichting.

in 1997 ging een eerste delegatie naar Brazilie ( Belo Horizonte ) om samen met leerkrachten van een  middelbare school een cursus op te zetten voor aankomende tandtechnici.

Deze leerlingen kregen hun opleiding in de zomervakantie aangeboden.

Tien jonge mensen zijn de opleideiding gaan volgen en hebben hun diploma behaald, tot 2005 zijn deze leerlingen begeleid en ondersteund door onze stichting.

Enkele tandtechnici werken immiddels zelfstandig en hebben weer leerlingen aangenomen om op te leiden tot vakbekwame tandtechnici.

  Websiteinstellingen
  Verberg
  Verberg
  Verberg
  Verberg
  Verberg
  Verberg
  Verberg